Privacyverklaring

 

LSTRN gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van LSTRN dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via het intake formulier dat je ontvangt bij aanmelding via de mail. Denk hierbij aan:

 

·         Naam

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Indien nodig BSN

·         Telefoonnummer / mobiel nummer

·         Indien nodig gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

·         E-mailadres

·         Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

LSTRN heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou of van je minderjarige kinderen. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

LSTRN bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

LSTRN zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).

LSTRN zal jouw gegevens uitsluitend opslaan op een externe beveiligde externe schijf. Op deze manier zorgt LSTRN voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. LSTRN  blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lstrn.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

LSTRN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-18210898 of via info@lstrn.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.