Algemene voorwaarden

 

LSTRN coaching en therapie, is opgericht voor iedereen die wil werken aan persoonlijke ontwikkeling of behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, door Linda Rosman, gevestigd in Zieuwent en ingeschreven onder nummer 68020562 bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van trainingen, consulten en digitale producten die te koop worden aangeboden op www.lstrn.nl.

 

1 Algemeen Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de shop van Lstrn houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden trainingen, consulten en digitale producten op www.lstrn.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd. Bij trainingen en consulten verplicht de cliënt zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum bij te schrijven op de rekening NL25RABO0155654535  t.a.v. L. Rosman. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van LSTRN  een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is LSTRN  gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van L. Rosman zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is LSTRN gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Lstrn. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Lstrn beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Lstrn.

1.5  verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL25RABO0155 6545 35  t.a.v. L. Rosman

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van LSTRN  een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is LSTRN  gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van L. Rosman zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is LSTRN gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

 2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Lstrn. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Lstrn garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Lstrn is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt LSTRN u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. LSTRN sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door LSTRN, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LSTRN.

3.3 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Lstrn. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Lstrn berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Lstrn geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

 

6 Verhindering

6.1 Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn de live events. De live events gaan altijd door en komen niet in aanmerking voor teruggave van uw betaling

6.2 Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk.

6.3 Een afspraak afzeggen of verzetten is uitsluitend telefonisch mogelijk

6.4 Bij verhindering vanuit Lstrn zal ik contact met u opnemen om op korte termijn een nieuwe datum te bepalen.

 

7 Tarieven

7.1 Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website of in het aanbod op maat. Tevens op te vragen bij LSTRN. 

 

7.2 Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het oriëntatiegesprek aan u gefactureerd worden.

 

8 Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lstrn vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

8.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

8.4 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van LSTRN  https://www.lstrn.nl/contact/algemene-voorwaarden/ van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met mij opnemen:

LSTRN | info@lstrn.nl | Tel. 06-18210898

 

 

Linda Rosman

 

Postadres:

LSTRN 

Zegendijk 34

7136 KN Zieuwent

 

0618210898

 

info@LSTRN.nl 

 

Neem direct contact op via Whatsapp of Messenger Fan van LSTRN?

Blijf op de hoogte via social media

Wil je samenwerken? Heb je een vraag? Of wil je gewoon hallo zeggen?

Waarmee kan ik je helpen?

Op de hoogte blijven?


Coach - psychocociaal therapeut - Stressmanagement - Persoonlijke ontwikkeling - Positieve psychologie - NLP - Energetisch therapeut - Hypnotherapie - Regressie therapie - Cognitieve gedragstherapie - Online coach - Holistisch - natuurgeneeskunde - Achterhoek - Gelderland - Aalten - Borculo -  Eibergen- Groenlo - Lichtenvoorde - Neede - Oost Gelre - Ruurlo - Varsseveld- Winterswijk - Zieuwent